Herkomst Gregoriaanse melodie, ontstaan tussen de vierde en tiende eeuw
  
Tekst Ubi caritas et amor, Ubi caritas,  Deus ibi est.
  Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God
Saturday August the 24th. © Chantemble 2019.