Herkomst Gregoriaanse melodie, ontstaan tussen de vierde en tiende eeuw
  
Tekst Ubi caritas et amor, Ubi caritas,  Deus ibi est.
  Daar waar vriendschap is en vrede, daar waar liefde is, daar is God
Wednesday November the 20th. © Chantemble 2019.