Dave Jean Perry

Componist en tekst Dave en Jenny Perry
  
Songtekst: Christ, our saviour, is Lord.
Sing we all to God above, 
Christ, our Savior, is Lord; 
for his everlasting love, 
Christ, our Savior, is Lord 
With our praises ring, joyous news we sing, 
Alleluias, on high. 
To the world salvation brings, 
Christ, our Savior, is Lord. 
Morning dawns with radiant light, loud Hosannas we sing. 
Gone the shadows of the night, 
Praise victorious we bring. 
Now the flame shines ever bright, 
leads triumphant for all into joy from sin and sorrow. 
Praise our heavenly Lord. 
Be joyful, Christians everywhere, and let the song begin; 
the light of life eternal comes, 
His grace shall never end. Throughout the world the flame 
burns strong with hope for all to share; 
of love divine for everyone, safe in the Father’s care. 
Harken now, the news we bring, Christ, our Savior, is Lord; 
Turn your hearts unto the King, Christ, our Savior, is Lord 
Now to all proclaim in His holy name tidings wondrous for all; 
To the world let all proclaim, Christ, our Savior, is Lord 
Alleluia, to the world let all proclaim, Christ, our Savior, is Lord 
  
Vertaling:  
Laat ons allen om eeuwigdurende liefde zingen tot God onze Heer. 
Laten we bidden en het blijde nieuws verspreiden dat Christus ons verlossing brengt. 
Bij het ochtendgloren verdwijnt de duisternis van de nacht als we Hosanna zingen.
Laat het licht helder schijnen en leidt ons van zonde en verdriet naar vreugde. 
Looft onze hemelse Heer. 
Christenen weest blij en laat het lied beginnen. Het licht van het eeuwige leven zal schijnen, 
Gods genade is oneindig. Overal ter wereld brandt de vlam van de hoop voor alle mensen, 
 van goddelijke liefde voor iedereen, veilig onder de hoede van de Vader. 
Luister naar het nieuws dat we brengen, zet uw hart open voor God. 
Verkondig zijn boodschap aan de wereld. 
Tuesday May the 26th. © Chantemble 2020.