John Rutter

Componist John Rutter
Tekst F.S. Pierpoint (1835 - 1917)
  
Songtekst For the beauty of the earth
For the beauty of the earth
For the beauty of the skies
For the love which from our birth
Over and around us lies
Lord of all to thee we raise
This our joyful hymn of praise
For the beauty of the hour
Of the day and of the night
Hill and vale
And tree and flower
Sun and moon and stars of light
For the joy of human love
Brother, sister, parent, child
Friends on earth and friends above
For all gentle thoughts and mild
For each perfect gift of thine
To our race so freely given
Graces human and divine  
Flow'rs of earth and buds of heav'n
Vertaling:
Heer wij danken u met deze lofzang voor de schoonheid van 
de aarde en van de hemel, voor de liefde die ons vanaf onze 
geboorte omringt. Wij danken u voor de schoonheid van 
ieder uur van de dag en de nacht, voor de heuvels en 
valleien, de bomen en de bloemen en voor zon, maan en
sterren. Wij danken u voor de vreugde van de naastenliefde, 
voor broer, zus, ouder en kind. Voor vrienden op aarde en in 
de hemel, voor vriendelijke en milde gedachten. Wij danken 
u voor de gaven die u ons schenkt, voor menselijke en 
goddelijke genade en voor de bloemen van de aarde en de 
knoppen van de hemel.
Tuesday May the 26th. © Chantemble 2020.