Liturgie

In deze rubriek zijn de teksten opgenomen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Eucharistieviering 17 december 2023 derde zondag van de advent

Slotgedachte

Advent

doe me gaan

met vragen en twijfels

desnoods zonder reistas,

de lange weg van geduld

Advent

leer me zien

hoe hoop wordt beantwoord

en hoe licht zich een weg zoekt

door het donkerste zwart van de nacht.

Advent

breek me open

voor al wie ontrecht of alleen is.

En voor hem die geen plaats vindt

in de beveiligde herberg vandaag. 

-----------------------------------------------
Telkens opnieuw wordt het Kerstmis.

Je merkt het aan zoveel dingen ...

Kerstmis vieren ...

Maar sta je er nog bij stil

om wát het gaat?

Of beter: om Wie het gaat?

Toen, meer dan 2000 jaar geleden

werd een Kind, kwetsbaar en klein,

geboren om mens te zijn

naar het hart van God.

Eucharistieviering 26 november 2023

Waar men niet meer luistert,
waar deuren dichtslaan,
waar mensen niet meer samen aan tafel komen,
waar overleg vastloopt,
daar krijgt geweld zijn kans;
daar beginnen grote en kleine oorlogen.

Eucharistieviering 22 oktober 2023

Je bent een gelukkig mens
Je mag je een gelukkig mens prijzen,
als er mensen om je heen zijn,
die je niet in de steek laten.

Eucharistieviering 24 september 2023

Omwille van de vrede
Vrede is een ver ideaal
We spreken erover, we verlangen ernaar.
En toch: vrede tussen mensen,
dichtbij en wereldwijd,
lijkt onbereikbaar.

Vaderdag 2023

Lieve Heer,
U, die als geen ander weet wat 't betekent
om Vader te zijn;
U, die als geen ander weet
dat 'Vader worden'een gunst is,
maar 'Vader zijn'een kunst is.