Liturgie

In deze rubriek zijn de teksten opgenomen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Eucharistieviering 15 september 2013

Slotgedachte 15 september 2013

Juist tot mensen door anderen afgeschreven,
voelt Jezus zich aangetrokken,
juist degenen die niemand in huis wil,
worden door Hem aan tafel genodigd.

Eucharistieviering 18 augustus 2013

Slotgedachte 18 augustus 2013

Vuur geeft warmte, geborgenheid, licht
vuur loutert, zuivert
vuur is brandstof om op te koken
vuur is vernietigend, verminkend
vuur maakt kapot
onze tong is als vuur
vuur is fascinerend
vuur is vluchtig
te vuur en te zwaard.

Eucharistieviering 16 juni 2013

Tekst op de achterkant van het boekje 16 juni 2013

Mijn vader en ik
liepen langs de zee
want we waren met vakantie
We keken naar de golven
die rolden aan en liepen terug
altijd opnieuw...

Eucharistieviering vastentijd 2013

Solidariteit
Het is niet iets
van nu eens wel
en dan weer niet.

Eucharistieviering 20 januari 2013

Slotgedachte

Als ik zie hoe melodramatisch wij kunnen jeremiëren als we ons ongelukkig voelen, hoe we soms door een kleine tegenslag of kwaal geheel uit ons doen raken, klagen en jammeren, dan vind ik het betreurenswaardig dat we, als het geluk op onze weg komt (en dat is toch ècht geen zeldzaamheid), dat we dan met dat geluk niet véél gelukkiger zijn.