Liturgie

In deze rubriek zijn de teksten opgenomen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Eucharistieviering 14 september 2014

Venster van de ziel

Ik wens je ogen toe
die de kleine dingen van de gewone dag zien
en in het licht zetten;

Paasviering 2014

Voor dag en dauw ging Maria op weg,
- weg van de vrienden -
op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis
was neergelegd.

Slotgedachte eucharistieviering vasten 2014

Slotgedachte:

Probeer het eens…

Probeer het eens:
anders om te gaan met je tijd.

Eucharistieviering 20 oktober 2013

Overweging op de achterkant van het boekje 

Het kost niet zoveel iemand een glimlach
te schenken of je hand op te steken voor een vriendelijke groet
Zoiets kan opeens de zon laten schijnen
in het hart van de mens die je zomaar ontmoet.

Eucharistieviering 15 september 2013

Slotgedachte 15 september 2013

Juist tot mensen door anderen afgeschreven,
voelt Jezus zich aangetrokken,
juist degenen die niemand in huis wil,
worden door Hem aan tafel genodigd.