In deze rubriek kunt u teksten nalezen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Licht
kan levens redden,
is een baken in de storm
van het bestaan.
Licht
is de flits
waarin je ziet
hoe je verder moet
in het donker.

Zien in geloof
Zien in geloof
is verder kijken dan de buitenkant.
Is kansen zien in wie kansloos is.
Is in een schuldig mens een stukje onschuld zien.

Brief van Jesaja

Wees niet bang voor de somberte.

Blijf niet hangen in de schaduw van de

duisternis.

Maar vertrouw je toe aan de Eeuwige.

Laaf je aan zijn levensbron.

Tuesday August the 9th. © Chantemble 2022.