Liturgie

In deze rubriek zijn de teksten opgenomen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Eucharistieviering Pasen 5 april 2015

Slotgedachte:

In de vroegte was het.
Zwijgzaam en met lemen voeten
gingen ze op weg
door de oeverloze leegte.
In hun hart de volheid van weleer.

Maar de dag
brak als een klaproos open.
Licht kwam hen
voorzichtig tegemoet.
In de nevels van hun vragen
stond Hij aan hun zijde
– Hij die dood was –
en de boodschap ‘vrees niet’
werd een mantel om hen heen.

Eucharistieviering 15 maart 2015

Slotgedachte:

Als je voelt dat je vastroest
in een patroon van ieder voor zichzelf
en verstrikt raakt
in een woestenij van hebben en houden,

durf dan de woestijn door:

stap voor stap
de weg van mensen opnieuw gaan,

vragen stellen bij je doen en laten,
je heroriënteren
met een ander horloge
en een ander kompas
in de hand,

Eucharistieviering 22 februari 2015

Slotgedachte:

Vastentijd.
Tijd om te bezinnen,
te veranderen,
te vernieuwen.
Tijd om stil te staan,
te bidden,
verder te gaan.
Tijd om te luisteren,
te kijken,
te voelen,
te handelen.
Tijd om dichter bij jezelf te komen.
Tijd om naar anderen te gaan.
Tijd om God weer op het spoor te komen.

Eucharistieviering 18 januari 2015

Slotgedachte:

Kijk eens om je heen,
wees eens stil en luister.
De wereld komt op je af.
Loop eens langs de oever van het leven.

Kerstviering 2014

Wanneer nader je Kerstmis het beste?

Als je de veelheid en de haast

achter je laat en het stil laat worden.

Zoals is de stilte van een nacht vol sterren

of in de witheid van besneeuwde velden.