In deze rubriek kunt u teksten nalezen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Feest....

geeft je de kans om dankbaar terug te kijken naar wat je samen hebt gedaan en beleefd.

Feest....

geeft je het gevoel van "bij-elkaar-horen".

We zitten vol. Dat kan goed nieuws zijn, als een pastoor op kerstavond constateert dat zijn kerk vol is.

Kom, zei hij, het is tijd we moeten gaan – en hij nam haar hand en zij legde haar ogen in de zijne en samen gingen ze op weg hij torste de verwondering, zij droeg een wereld in haar buik.

Geraakt door het Kind
Er zit iets in de lucht
deze nacht.
Alsof de wind van de vleugel
van een engel mij beroert.
Ontroering, blij verdriet,
de geboorte van een kind.

Inleiding
Hartelijk welkom u allen.
Wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, wat u ook verwacht.
Welkom met uw geloof en uw twijfels, uw zekerheden en uw vragen.

Slotgedachte
Kerstmis is geloven in een geheim dat niemand vatten kan.
Het is geloven in dat verhaal van die jonge vrouw
die haar kind baarde in een stal.
Kerstmis is neerknielen als een herder
of als een koning en geven.

Tuesday August the 9th. © Chantemble 2022.