In deze rubriek kunt u teksten nalezen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

We zitten vol. Dat kan goed nieuws zijn, als een pastoor op kerstavond constateert dat zijn kerk vol is.

Kom, zei hij, het is tijd we moeten gaan – en hij nam haar hand en zij legde haar ogen in de zijne en samen gingen ze op weg hij torste de verwondering, zij droeg een wereld in haar buik.

Geraakt door het Kind
Er zit iets in de lucht
deze nacht.
Alsof de wind van de vleugel
van een engel mij beroert.
Ontroering, blij verdriet,
de geboorte van een kind.

Inleiding
Hartelijk welkom u allen.
Wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, wat u ook verwacht.
Welkom met uw geloof en uw twijfels, uw zekerheden en uw vragen.

Slotgedachte
Kerstmis is geloven in een geheim dat niemand vatten kan.
Het is geloven in dat verhaal van die jonge vrouw
die haar kind baarde in een stal.
Kerstmis is neerknielen als een herder
of als een koning en geven.

Licht
kan levens redden,
is een baken in de storm
van het bestaan.
Licht
is de flits
waarin je ziet
hoe je verder moet
in het donker.

Wednesday May the 23rd. © Chantemble 2018.