Liturgie

In deze rubriek zijn de teksten opgenomen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Kerstviering 2017

Kerstmis vieren
is meer dan op andere momenten,
dankbaar zijn om Jezus’ geboorte
die Gods grootste zegen
voor onze wereld werd.

Kerstviering 2016

Het is elke dag Kerst,
als je een ziel hebt,
die alle goedheid bewaart.

Het is elke dag Kerst
als je geen speciale gelegenheid zoals Kerst nodig hebt,
om een beetje vreugde te verspreiden
als je jezelf blijft geven,
niet enkel met Kerst maar het hele jaar.

Dickensfestijn 2015 teksten

Als de lichtjes doven   van   Willem Wilmink

Op een slagveld klonk een stem,

was van ver te horen,

zong dat er in Bethlehem

een kindje was geboren.

Overweging bij Allerheiligen / Allerzielen 2015

Apok. 7, 9-10. 13-17

VERBONDENHEID                                                                         Mt. 5, 1-12a

Allerheiligen en Allerzielen, 1 en 2 november, worden vaak ik één adem genoemd.

Eucharistieviering 21 juni 2015

Slotgedachte:

Als de avond valt
en het donker wordt,
als dreigende wolken
ons leven komen verstoren,
als storm en onweer
pijn en verdriet aanvoeren,
zijn we klein en angstig.