Liturgie

Vaderdag 2023

Lieve Heer,
U, die als geen ander weet wat 't betekent
om Vader te zijn;
U, die als geen ander weet
dat 'Vader worden'een gunst is,
maar 'Vader zijn'een kunst is.

Tot U wil ik bidden voor alle vaders in de werld
die het te druk hebben
om te spelen met hun kinderen;

Voor hen die hun kinderen niet meer begrijpen
of andere verwachtingen van ze hebben.
Dat ze tijd mogen uittrekken
om naar hun kinderen te luisteren,
met hun mee te denken,
in hun schoenen durven te staan.

En voor alle kinderen die telerugesteld zijn in hun vaders,
hen moeten missenof verdritet heben om hn.
Dat ze bij uU, hemelse Vader,
ruste en bescherming mogen vinden
en dat andere Vaders hun tot steun mogen zijn.

Ik dan U tenslotte voor alle zorgzame,
goedwillende en liefdevolle vaders
die ons steeds weer inspireren in navolging van U.