Liturgie

Eucharistieviering 31 maart 2024 (Pasen)

Slotgedachte:

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van de eenzaamheid,
dat wij elke dag weer ons licht delen met elkaar.

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van de ruzie en tweedracht,
dat we elkaar het licht van de vrede schenken.

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van de leegte en oppervlakkigheid,
dat wij het licht van Jezus' idealen hoog houden.

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van fraude en corruptie,
dat het licht van onze waarachtigheid duidelijk schijnt.

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van het individualisme en van de vervreemding,
dat wij ons licht delen met iedereen.

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van de jaloezie
dat wij ieder licht en warmte gunnen.

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van eenzijdig materialisme
dat wij het geestelijke licht van Jezus laten schijnen.

-------------------------------------------------------

Muziek komt vanuit ons hart, dit maakt ons mensen zo uniek.
Op een onzichtbare plaats, niet te scannen, niet te vangen.
waar diep van binnen de bron zit voor onze muziek.
Het is dat intieme plekje waar onze ziel huist vol verlangen.

Soms worden we getroffen door een ware ramp in ons leven,
de muziek stopt even.
Maar alles gaat voorbij,
ook deze moeilijke periode vol emotie en beven.
Als de muziek stopt, dan stopt energie met stromen,
dan stoppen even alle dromen.
Maar onze tranen zullen opdrogen ook na elke ramp
en de muziek zal terugkeren.

Dus kom maar tevoorschijn muziek
uit dat intieme plekje in ons hart.
En ook al kunnen we nauwelijks onze tranen bedwingen,
Laat ons zingen, laat ons zingen...