Liturgie

Slotgedachte 19 oktober 2014

Slotgedachte

Voor mijn leven

wil ik niet vragen,

dat zorgen en nood mij niet zullen treffen.

Geef me echter de geest van het geduld,

ze zonder geschreeuw te doorstaan.

Voor mijn leven

wil ik niet vragen,

dat problemen en verdriet mij

niet tot huilen zullen brengen.

Geef me echter de geest van de moed,

ze zonder angst tegemoet te treden.

Voor mijn leven

wil ik niet vragen,

dat ik ontkom aan de weg

van dorens en distels.

Geef me echter de geest van standvastigheid,

om opgeruimd verder te gaan.

Voor mijn leven

wil ik niet vragen,

dat teleurstelling en eenzaam dwalen

mij tot een treurende reiziger maken.

Wees echter met mij, God,

wanneer ik mij verlaten voel,

vertwijfeld ben -

uit de grond van hart fluister ik U dat toe.