Slotgedachte 18 augustus 2013

Vuur geeft warmte, geborgenheid, licht
vuur loutert, zuivert
vuur is brandstof om op te koken
vuur is vernietigend, verminkend
vuur maakt kapot
onze tong is als vuur
vuur is fascinerend
vuur is vluchtig
te vuur en te zwaard.

Tekst op de achterkant van het boekje 18 augustus 2013

Ik begrijp wel, God,
dat mijn keuze voor U
en voor het evangelie
niet door iedereen
met applaus wordt onthaald.
Maar soms
is de tegenwind
die ik ervaar
zo sterk,
dat ik echt niet meer weet
hoe ik overeind kan blijven.
Wil mij
vooral op die momenten
laten voelen
dat U
op een unieke manier
van mij houdt.
En, ontsteek dan
in mijn hart
opnieuw het vuur
van uw liefde!

Saturday July the 11th. © Chantemble 2020.