Liturgie

Nachtmis op Kerstavond 24 december 2023

Kerstmis ...
Het is ....
het Kindje laten geboren worden in een stal,
feest vieren, eenvoudig en sober,
denkend aan al die kleine mensen, ook hier vlakbij ons.

Kerstmis ....
Het is ....

als Jozef en Maria zorgend willen leven
voor de mensen
die onze liefde het meest nodig hebben.

Kerstmis ....
Het is ....
als Herders de handen vol hebben om te geven,
gratis, zomaar voor niets,
kunnen bidden en zingen met open handen.

Kerstmis ....
Het is ...
een engel voor een mens worden.
De droom van God over deze wereld:
de vrede zelf proberen waar te maken.

Kerstmis ....
Het is ...
als de Wijzen uit het verre oosten
die het Kindje hun geschenken geven
en toch weten dat het nooit rijk zal worden.
Want alles wat God heeft,
schenkt Hij weer weg aan de anderen.