Liturgie

Eucharistieviering 17 december 2023 derde zondag van de advent

Slotgedachte

Advent

doe me gaan

met vragen en twijfels

desnoods zonder reistas,

de lange weg van geduld

Advent

leer me zien

hoe hoop wordt beantwoord

en hoe licht zich een weg zoekt

door het donkerste zwart van de nacht.

Advent

breek me open

voor al wie ontrecht of alleen is.

En voor hem die geen plaats vindt

in de beveiligde herberg vandaag. 

-----------------------------------------------
Telkens opnieuw wordt het Kerstmis.

Je merkt het aan zoveel dingen ...

Kerstmis vieren ...

Maar sta je er nog bij stil

om wát het gaat?

Of beter: om Wie het gaat?

Toen, meer dan 2000 jaar geleden

werd een Kind, kwetsbaar en klein,

geboren om mens te zijn

naar het hart van God.

Een vreemde God is onze God ...

Om een beslissende Boodschap te brengen

begint Hij zijn verhaal

met een hulpeloos Kind.

Voor ons, gelovigen, begon daar

op die onooglijke plaats in Bethlehem,

een onvermoede stap in de mensengeschiedenis.

Een stap die richting geeft aan ons bestaan

tot op vandaag.

God begon heel klein met Jezus

een riskant begin.

Zo klein, dat wij in onze wereld van grote mensen

Hem soms niet meer zien.