Inleiding
Hartelijk welkom u allen.
Wie u ook bent, waar u ook vandaan komt, wat u ook verwacht.
Welkom met uw geloof en uw twijfels, uw zekerheden en uw vragen.

Een kind zijn we geweest.

Herinneringen vervagen, alsof we het echt achter ons laten.
Maar ergens in ons is dat kind nog aanwezig;
in de spontane vreugde die de natuur soms oproept;
in de onverwachte angst die duisternis los kan maken.
Kwetsbaar zijn we, maar meestal laten we het niet blijken.
Want de wereld verdraagt het niet,
de wereld zoals wij die gemaakt hebben.
Een kind wordt ons gegeven,
kwetsbaar en klein,
kan God zo onder ons wonen?
Groots en overrompelend is het spel:
God kijkt ons aan, met de ogen van dit kind.
Geraakt worden we, in hart en ziel,
bereid om ons te keren naar die kwetsbaarheid,
in ons zelf, in de ander, in de Ander.
Samen zullen we de aarde bewoonbaar maken, zoals die bedoeld is.
Dan breekt Gods tijd aan, een Koninkrijk,
voor eeuwig de hemel op aarde.
Wij wensen u een goede viering.

Tuesday July the 14th. © Chantemble 2020.