Liturgie

In deze rubriek zijn de teksten opgenomen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Eucharistieviering 26 november 2023

Waar men niet meer luistert,
waar deuren dichtslaan,
waar mensen niet meer samen aan tafel komen,
waar overleg vastloopt,
daar krijgt geweld zijn kans;
daar beginnen grote en kleine oorlogen.

Eucharistieviering 22 oktober 2023

Je bent een gelukkig mens
Je mag je een gelukkig mens prijzen,
als er mensen om je heen zijn,
die je niet in de steek laten.

Eucharistieviering 24 september 2023

Omwille van de vrede
Vrede is een ver ideaal
We spreken erover, we verlangen ernaar.
En toch: vrede tussen mensen,
dichtbij en wereldwijd,
lijkt onbereikbaar.

Vaderdag 2023

Lieve Heer,
U, die als geen ander weet wat 't betekent
om Vader te zijn;
U, die als geen ander weet
dat 'Vader worden'een gunst is,
maar 'Vader zijn'een kunst is.

Pinksteren 2023

Adem van Geest
brengt leven
tot Leven.

Adem van Geest
neemt weg
onze schroom.