Liturgie

In deze rubriek zijn de teksten opgenomen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Eucharistieviering 21 april 2024

Gebed voor de nieuwe werkweek

We staan op de drempel van de tijd,
kort voor morgen.

Over een paar uur is het weer maandag.
Dan staan we weer onder de werkdagzon.
De fabrieken vullen zich met lawaai.
De files verstoppen de wegen.

Eucharistieviering 31 maart 2024 (Pasen)

Slotgedachte:

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van de eenzaamheid,
dat wij elke dag weer ons licht delen met elkaar.

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van de ruzie en tweedracht,
dat we elkaar het licht van de vrede schenken.

Moge het licht van Pasen verdrijven
de duisternis van de leegte en oppervlakkigheid,
dat wij het licht van Jezus' idealen hoog houden.

Eucharistieviering 17 maart 2024

Slotgedachte:

Het is geen geheim: mensen zijn mensen.
We hebben goede dagen, we hebben kwade dagen.
Er is veel goeds in ons, maar kwaad is ons niet vreemd.
Onze beste bedoelingen worden ondergesneeuwd door onze beperktheid.
Onbedoeld en ongeweten soms dragen we schuld met ons mee.
Onze verhoudingen met mensen, ons omgaan met de aarde,
onze relatie met God:
ze zijn soms troebel, onaf, een grijs circuit.
Daarom kunnen we niet zonder verzoening.
Ons leven vraagt om herstel, om opnieuw heel worden.

Jubileumviering 18 februari 2024

Overvloed
Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek,
maar ze zijn van binnen niet blij.
Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie,
maar ze zien elkaar nauwelijks.
Heel veel mensen hebben een overvloed aan zenders,
maar ze kunnen elkaar niet ontvangen.
Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld,

Eucharistieviering 21 januari 2024

Bevrijdend:

het gevoel als je weet dat iemand op je wacht,

iemand op wie je altijd kan rekenen,

iemand die bereid is te luisteren naar jouw verhaal.

Bevrijdend:

de ervaring als je weet dat iemand om je geeft,