Liturgie

In deze rubriek zijn de teksten opgenomen uit Eucharistievieringen die door de tekstgroep van Chantemble in samenwerking met het pastorale team van de parochie Wonderbare Moeder zijn uitgezocht.

Pasen 2023

We lopen verder
met achter ons iedereen
die ooit voor ons liep.

We dragen met ons mee
een tas vol verhalen, opgeraapte stenen,
een tak als wandelstok.

Eucharistieviering 20 februari 2022

Eenheid vind je
waar mensen kunnen luisteren,
aandachtig en zachtmoedig
de anderen en zichzelf
laten uitspreken.

Eenheid vind je
waar mensen
het beste wensen
uit de grond van hun hart –
voor elkaar,
zo maar,
omdat ze trachten
elkaar vrolijk en gelukkig
in het leven te vergezellen.

Kerstviering 2021

Slotgedachte 
Zullen we samen
Gewoon samen
Volhouden, lachen
Huilen, zorgen
Lief hebben, koesteren

Kerstviering 2017

Kerstmis vieren
is meer dan op andere momenten,
dankbaar zijn om Jezus’ geboorte
die Gods grootste zegen
voor onze wereld werd.

Kerstviering 2016

Het is elke dag Kerst,
als je een ziel hebt,
die alle goedheid bewaart.

Het is elke dag Kerst
als je geen speciale gelegenheid zoals Kerst nodig hebt,
om een beetje vreugde te verspreiden
als je jezelf blijft geven,
niet enkel met Kerst maar het hele jaar.