UPDATE 2

Jubeljaar voormalig jongerenkoor SINT LAMBERTUS- CHANTEMBLE

1969-2019

 

20181213 Update 2 Reünie

 

Wist  je dat…

aan onze reünie op 23 februari 2019 ook - oud -dirigenten mee gaan doen?

En dat ze verrassende workshops willen gaan verzorgen!

 

Wist je dat…

dit Berry Kolmans, Mieke Kamphuis - onze eigen Harm - en Anja Spee zijn?

 

Wist je dat…

een van de workshops Boomwhacker is?

En dat wij – net als jij - ook zeer nieuwsgierig zijn, naar wat dit precies inhoudt?

 

Wist je dat….

wij die middag op één locatie zullen blijven?

 

Wist je dat…

wij ter voorbereiding op ons jubeljaar ook heerlijke rode wijn verkopen,

en dat deze met een uniek CHATEAU CHANTEMBLE  label voorzien zijn ?

(En dat deze collectorswijn bij onze voorzitster Bernadette Rijpert te koop is voor Euro 7,50. Maar nog belangrijker: dat de opbrengst ter dekking is voor bijzondere kosten van het jubileumjaar 2019)

 

Wist je verder dat…

er een interview in de streekbijlage van het Brabants Dagblad komt met onze voorzitster Bernadette en Jan van Engelen (oudste lid). En dat dit half januari 2019 zal zijn?

 

Wist je tenslotte dat….

het thema van onze reünie zal zijn  “SAMEN”

En dat het een actieve middag wordt, die wij af zullen sluiten met een gezamenlijk lied en een informele borrel.

We gaan onze naam eer aan doen: Chantemble / Samen zingen.

Kortom: Het wordt weer een “Echt Chantemble-feestje”

Maar op de allerbelangrijkste plaats, willen wij jullie allemaal een hele fijne decembermaand toewensen en een mooie start van het nieuwe jaar 2019, in goede gezondheid en geluk.

In de volgende “Wist je dat…”  praten we jullie bij over de locatie en precieze aanvangstijden.

Monday January the 30th. © Chantemble 2023.